CONTACT US

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ หากท่านต้องการขอใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อผ่านช่องทาง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo@cdg.co.th